prodej nemovitostI

LUKÁŠ DULAVA

REALITNÍ MAKLÉŘ

Při prodeji nemovitosti jsou nejdůležitějšími faktory

ČAS

Doba, do kdy chcete nemovitost prodat & minimální časové zatížení prodávajícího i kupujícího

CENA

Maximální možná cena, dosažení nejvyšší úrovně prodejní ceny

BEZPEČNOST

Zajištění všech zákonných právních kroků prodeje a následného převodu nemovitosti na nového vlastníka

Zajistím pro Vás komplexní prodejní servis nemovitosti, s minimální časovou náročností.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU MŮŽETE VYPLNIT JEDNODUCHÝ POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ A JÁ VÁS BUDU KONTAKTOVAT

V závislosti na výše uvedených faktorech lze prodej nemovitosti realizovat ve třech variantách

VÝKUP NEMOVITOSTÍ

Přímý prodej nemovitosti v případě nutnosti rychlé transakce a převodu financí.

STANDARDNÍ PRODEJ

Zajištění kompletního prodejního plánu. Individuální marketing nemovitosti.

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

Možnost realizace prodeje formou nabídky nejvyšší ceny, tzv. Aukce.

výkup nemovitostí

Přímý prodej nemovitosti v případě nutnosti rychlé transakce a převodu financí.

Tzv. přímý prodej.

Využíváme naší interní databázi klientů, kteří jsou za určitých předpokladů (zajímavá lokalita, typ nemovitosti, investiční záměr, atp.) ochotni platit okamžitě.

V tomto případě není nutná příprava nemovitosti na prodej – fotograf, inzerce, organizace prohlídek, vyjednávání se zájemci, získávání informací oúvěrovém limitu kupujících, vyřizování úvěrových smluv, atp.

STANDARDNÍ PRODEJ

Zajištění kompletního prodejního plánu. Individuální marketing nemovitosti.

1. Prohlídka a stanovení tržní ceny nemovitosti

Vyhodnocení stavu nemovitosti a stanovení reálné tržní ceny nemovitosti na základě cenových map a uskutečněných prodejích v lokalitě
Základní administrativa – aktuální Výpis z Katastru nemovitostí & stavební specifikace nemovitosti, stav infrastruktury, informace o lokalitě

2. Volba prodejní strategie & prodejního marketingu

Dle unikátního 40-bodového plánu prodeje RE/MAX

3. Příprava nemovitosti k prodeji

Nutné opravy & úpravy, úklid, malování, atp
„Homestaging“ – profesionální příprava nemovitosti pro fotografování

4. Zpracování prezentace nemovitosti

Profesionální fotografie, technické specifikace nemovitosti, půdorys&3D plán, energetický štítek, atp

5. Reklama a inzerce

Propagace nemovitosti na dostupných realitních serverech a v databázi RE/MAX, lokální prezentace formou baneru

6. Komunikace se zájemci a organizace prohlídek

Výběr vhodných zájemců, s informací o způsobu financování, organizace plánu prohlídek a komunikace s vlastníkem o průběhu prodeje

7. Rezervační smlouva

V případě zájmu kupujícího podepsání rezervační smlouvy a zaplacení blokovacího depozita

8. Financování nemovitosti

Koordinace průběhu financování nemovitosti s prodávajícím i kupujícím (úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy, advokátní úschova, ostatníadministrativa, atd.)

9. Právní servis

Smluvní dokumentaci připraví zkušený právník se specializací na nemovitosti, zajistí bezpečné uložení kupní ceny a podání návrhu na vklad dokatastru nemovitostí

10. Dokončení prodeje

Po zápisu změn na Katastru nemovitostí zajišťujeme s advokátem převody finančních prostředků dle kupní smlouvy

Kupující je zapsán jako nový vlastník v katastru nemovitostí, příp. jako nový člen družstva nebo majitel podílu ve společnosti s právem nájmu bytu

11. Předání nemovitosti

Předání nemovitosti a zdokladování formou Předávacího protokolu, včetně zajištění převodu energií (formou Plné moci)

12. Daňová povinnost

Ověření a zajištění daňového přiznání v případě daňové povinnosti (daň z příjmu, daň z nabytí nemovitosti, daň z nemovitosti)

Zajištění potřebných formulářů a dokumentů pro klienty.

Přiznání k dani z příjmů

V případě, že se nevztahuje na prodávajícího některá z výjimek uvedených v zákoně

 

Přiznání k dani z nemovitostí

Platí ten, kdo vlastní nemovitost k 1. 1. daného roku, k dani je třeba se přihlásit


Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Od 1. 11. 2016 platí daň z nabytí nemovitých věcí kupující; návrh na zrušení daně k 1.7.2020 nebyldosud schválen Parlamentem ČR

 

Odhad ceny nemovitosti
Znalecký posudek (pro finanční úřad v případě potřeby podání přiznání k dani z příjmu)
Přehlášení dodavatelů energií a služeb (elektřina, plyn, voda, internet, atp.) 
Evidence nového majitele, schválení podnájemníka u správce nemovitosti

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

Možnost realizace prodeje formou nabídky nejvyšší ceny, tzv. Aukce.

Aukcí je možné prodávat téměř všechny druhy nemovitostí. Vždy záleží na lokalitě, stavu prodávané nemovitosti a její atraktivitě, na nastavenínabídkové prodejní ceny a na požadované rychlosti realizace. Každou nemovitost posuzujeme individuálně a následně můžeme doporučit ideální variantu prodeje. Prodej je transparentní a v případě nastavenísprávné nabídkové ceny dochází k navýšení nad cenu tržní až o 15%.

1. Prohlídka a stanovení nabídkové ceny

Stanovení minimální nabídkové ceny s ohledem na stav nemovitosti a analýzu tržních cen v lokalitě
Základní administrativa – aktuální Výpis z Katastru nemovitostí & stavební specifikace nemovitosti, stav infrastruktury, informace o lokalitě

 

2. Příprava nemovitosti k prodeji

Realizace všech nutných oprav a úprav
Úklid, malování, úprava okolí nemovitosti
Přesné zaměření nemovitosti, energetický štítek
„Homestaging“ & „Photostaging“ – profesionální příprava pro fotografování, případně vizualizace designové studie zařízení nemovitosti po koupi
Příprava kompletních podkladů pro on-line inzerci, PPC kampaně, 2D/3D vizualizace atp.

 

3. Reklama a inzerce

Přesně stanovený marketingový plán propagace nemovitosti
Propagace nemovitosti na dostupných realitních a inzertních serverech a v databázi RE/MAX
Reklamní banery, PPC kampaně

 

4. Komunikace se zájemci a organizace prohlídek

Předem stanovené termíny prohlídek v jednom dni, tzv. „open-house“
Výběr vhodných zájemců, s informací o způsobu financování, poskytnutí informací o formě prodeje nemovitosti

 

5. Vyhodnocení

Po absolvování prohlídek jsou všichni zájemci požádání o předložení závazných cenových nabídek
Forma předání nabídek je předem dána – osobním předáním nebo elektronicky
Prodávající obdrží všechny nabídky, kdy se na základě zvolených kritérií rozhodne o prodeji nemovitosti

 

6. Rezervační smlouva

V případě zájmu kupujícího podepsání rezervační smlouvy a zaplacení blokovacího depozita

 

7. Financování nemovitosti

Koordinace průběhu financování nemovitosti s prodávajícím i kupujícím (úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy, advokátní úschova, dalšíadministrativa, atd.)

 

8. Právní servis

Smluvní dokumentaci připraví zkušený právník se specializací na nemovitosti, zajistí bezpečné uložení kupní ceny a podání návrhu na vklad dokatastru nemovitostí

 

9. Dokončení prodeje

Po zápisu změn na Katastru nemovitostí zajišťujeme s advokátem převody finančních prostředků dle kupní smlouvy. Kupující je zapsán jako novývlastník na katastru nemovitostí

 

10. Předání nemovitosti

Předání nemovitosti a zdokladování formou Předávacího protokolu, včetně zajištění převodu energií (formou Plné moci)

 

11. Daňová povinnost

Ověření daňové povinnosti plynoucí z prodeje&nákupu nemovitosti
Zajištění daňového přiznání v případě daňové povinnosti (daň z příjmu, daň z nabytí nemovitosti, daň z nemovitosti)

V PŘÍPADĚ ZÁJMU MŮŽETE VYPLNIT JEDNODUCHÝ POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ A JÁ VÁS BUDU KONTAKTOVAT