INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LUKÁŠ DULAVA

REALITNÍ MAKLÉŘ

Správce a účely zpracování

Vaše údaje, které jste uvedl/a ve shora umístěném formuláři (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává obchodní společnost HTM Group , s.r.o., frančízant licence RE/MAX pro Českou republiku, IČO 26834111, se sídlem 8. Května 27/503, 77200 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,vložka 40107, zastoupená Lukášem Klusem – jednatelem společnosti, kontakt: elitereality2@remax-czech.cz, tel: 733 373 964 (dále jen „společnost RE/MAX Elite Reality 2“), za účelem vyřízení Vašeho dotazu nebo poptávky týkající se prodeje nemovitosti.

 

Společnost RE/MAX Elite Reality 2 bude dále Osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS) týkající se nabídky obdobných služeb, ledaže zasílání obchodních sdělení předem odmítnete.

 

Právní základ

Společnost RE/MAX Elite Reality 2 bude Osobní údaje zpracovávat na základě Vaší žádosti uvedené v on-line formuláři jako nezbytné opatření před případným uzavřením smlouvy.

Společnost RE/MAX Elite Reality 2 bude dále Osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování.

Společnost RE/MAX Elite Reality 2 bude zpracovávat Vaše elektronické kontaktní údaje (e-mail, telefonní nebo mobilní číslo) také na základě souhlasu (pokud bude udělen), který může být kdykoli odvolán dopisem, e-mailem nebo telefonicky.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování.

Poskytnutí Osobních údajů je zcela dobrovolné. Osobní údaje jsou však nezbytné pro vyřízení Vašeho dotazu nebo poptávky.

Příjemci

Za účelem vyřízení Vašeho dotazu nebo poptávky předá společnost RE/MAX Elite Reality 2 Osobní údaje uvedené realitnímu makléři kanceláře nebo asistentce kanceláře, která Vás bude přímo kontaktovat.

Doba uchování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k Osobním údajům a právo na jejich přenositelnost k jinému správci. Dále máte právo na opravu Osobních údajů nebo výmaz (pokud uplyne účel jejich zpracování, bude vznesena námitka proti zpracování, nebo odvolán Váš souhlas), popřípadě na omezení zpracování.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

 

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz